Podział projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018

LOKALNE

KWOTA: 1 700 000

Projekt lokalny może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec wpisany do spisu ewidencji ludności w Siemianowicach Śl. na pobyt stały lub czasowy na danym obszarze.

Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko 1 projekt (wyłączone są budynki użyteczności publicznej wraz z przynależną działką i infrastrukturą towarzyszącą, parki i skwery miejskie).

OGÓLNOMIEJSKIE

KWOTA: 500 000

Projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec wpisany do spisu ewidencji ludności w Siemianowicach Śl. na pobyt stały lub czasowy.

Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko 1 projekt ogólnomiejski, który nie może dotyczyć budynków użyteczności publicznej wraz z przynależną działką i infrastrukturą towarzyszącą oraz nie może ograniczać się w swej funkcjonalności dla mieszkańców jednego osiedla lub dzielnicy.

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

KWOTA: 200 000

Projekt do MBO może zgłosić każdy mieszkaniec do 18 roku życia wpisany do spisu ewidencji ludności w Siemianowicach Śl. na pobyt stały lub czasowy.

Każdy niepełnoletni siemianowiczanin może zgłosić tylko 1 projekt do MBO, który nie może dotyczyć budynków użyteczności publicznej wraz z przynależną działką i infrastrukturą towarzyszącą.

Harmonogram budżetu

Zgłaszanie pomysłów
01.02-28.02.2017
Weryfikacja pomysłów
01.03-08.05.2017
Ogłoszenie projektów
09.05.2017
Akcja promocyjna
10.05-28.05.2017
Głosowanie

29.05-11.06.2017
Ogłoszenie wyników
30.06.2017